Než se přiblíží květen a červen


Konec mÄ›síce kvÄ›tna a mÄ›síc Äerven pÅ™ináší na vÄ›tÅ¡inÄ› Å¡kol na jedné stranÄ› pohodu a pocit, že vÅ¡e spÄ›je ke zdárnému konci, na druhé stranÄ› vÅ¡ak nervy z posledního zkouÅ¡ení, testů a „honÄ›ní“ známek na poslední chvíli. Výuka je vÅ¡ak vÄ›tÅ¡inou uvolnÄ›nÄ›jší a vÄ›tÅ¡ina dÄ›tí se těší na tradiÄní Å¡kolní výlet. Je otázkou, zda se na tento výlet těší i jejich uÄitelé. Příprava a organizace této aktivity jim totiž pÅ™ináší mnoho starostí, papírování a spoustu povinností a práce navíc. Ne vždy tedy pÅ™ed koncem roku zejí třídy prázdnotou. NÄ›kteří pedagogové se totiž Äím dál víc aktivitám mimo Å¡kolu brání, protože jejich organizace a příprava je Äím dál složitÄ›jší a nároÄnÄ›jší, zejména z hlediska bezpeÄnosti.

Nálada bude skvělá

Paní uÄitelky, páni uÄitelé, pÅ™edkládáme vám nabídku Å¡kolních výletů s pÅ™ipraveným programem tak, abychom vás zbavili co nejvíce starostí. PÅ™ipravíme program do posledního puntíku a naÅ¡i zkuÅ¡ení průvodci se postarají o dobrou náladu nejen vaÅ¡ich žáků, ale i vás samotných. Budeme pÅ™ipraveni zodpovÄ›dÄ›t každou otázku, nic nás nezaskoÄí ani neunaví. Podrobnosti se doÄtete na naÅ¡ich internetových stránkách.

Uncategorized