Zábava s dětmi


Co vás v životÄ› nejvíce baví? Mnoho lidí baví tÅ™eba různé hry. Můžou to být deskové hry a nebo úplnÄ› jiné hry. Tady záleží opravdu na každé povaze a osobnosti ÄlovÄ›ka. Proto já bych sama doporuÄila, aby tÅ™eba lidé si prvnÄ› zjistili to, co je doopravdy zajímá. Jenomže bohužel nÄ›kdy jsou i případy, kdy lidé tÅ™eba i ve dvaceti letech a anebo i ve tÅ™iceti letech vůbec neví, co by je tak mohlo úplnÄ› na sto procent zajímat. Podle mého názoru je tohle zase Å¡koda. Protože když lidé pÅ™ijdou opravdu hodnÄ› pozdÄ›, co je baví, tak už může být pozdÄ›. Lidé potom můžou být takoví nevrlí a nebo dokonce protivní a také dokonce zlí.

Děti ví, jak se zabavit.

A znám nÄ›kolik takových lidí, kteří snad jeÅ¡tÄ› v padesáti letech ani neví, co je baví a nebo co by jeÅ¡tÄ› mohli dÄ›lat. Proto si myslím, že by lidé také spíše mÄ›li zapracovat hlavnÄ› sami na sobÄ›. ProÄ by lidé se mÄ›li stále jenom ohlížet na druhé? ProÄ by mÄ›li jenom stále peÄovat o druhé a zajímat se o blaho tÄ›ch druhých? Je logické, že se tÅ™eba také zajímáme o blaho rodiny a také o blaho svých dÄ›tí. Tohle je naprosto logické, ale já právÄ› také mám syna a každý den se ho ptám, co by chtÄ›l dÄ›lat a nebo co ho baví.

Já moc ráda pracuji s dětmi.

On mi jeÅ¡tÄ› odpovídá tak každý týden nÄ›co jiného, že jednoduÅ¡e ta odpovÄ›Ä není úplnÄ› na sto procent stejná. Proto si myslím, že lidé tÅ™eba jeÅ¡tÄ› ani v deseti letech neví, co by je bavilo. Například možná ale já jsem byla úplnÄ› pravý opak, tedy alespoň to, co mi říkala moje máma. Já prý jako malá holka jsem si hrála jenom s panenkama a prý mě to ani nepustilo, protože jsem také zdravotní sestra a pracuji na dÄ›tském oddÄ›lení. Myslíte si, že tohle je také zábava? Ano, pro mÄ› je zábava dÄ›lat zdravotní sestru. Já si s dÄ›tmi ráda hraji. SamozÅ™ejmÄ› že v nemocnici na dÄ›tském oddÄ›lení je to také nÄ›kdy velice smutné a mám nÄ›kdy na krajíÄku, jak zadržet slzy, ale Å™eknu vám, že dÄ›ti jsou dar a s dÄ›tmi je mi opravdu dobÅ™e.