Muži a rozvod


Pokud nÄ›co mnoho mužů nechce zažít, pak je to rozvod. Rozvod není nic příjemného, a to pro nikoho. PrávÄ› muži se snaží nÄ›Äemu takovému vyhýbat, a to i v případÄ›, kdy nejsou ve vztahu Å¡Å¥astní. Dokonce i muži, kteří si bÄ›hem svého života najdou milenku, kterou mají klidnÄ› nÄ›kolik desítek let, to hrají tak, že žádnou milenku nemají a to proto, že se nechtÄ›jí rozvádÄ›t. Mnohdy muže nedÄ›sí to, že nÄ›co takového nestojí pár korun, ale to, že bude potÅ™eba se nÄ›jakým způsobem finanÄnÄ› vyrovnat. Kolikrát se může stát, že by muž nemusel dostat vůbec nic, a to například v případÄ›, že je vÅ¡e napsáno na ženu, protože ona je tou, kdo například dostal dům po svých rodiÄích apod., takže by daný muž zůstal nejen sám, ale také bez vÅ¡eho, pokud nemá milenku, ke které by se mohl nastÄ›hovat.

rozpad rodiny

Mnohdy to ale bývá tak, že když už ÄlovÄ›k nÄ›jakého toho milence nebo milenku má, jakmile se rozejde nebo rozvede s ÄlovÄ›kem, se kterým už nÄ›jakou dobu je, milenec nebo milenka od daného ÄlovÄ›ka odejdou. Velice Äasto to tak bývá, takže ÄlovÄ›k na konec zůstane úplnÄ› sám. Jsou ženy, které vÄ›dí, že je jejich partner podvádí. Kolikrát se to dá velmi snadno odhalit. Neříkají ale nic a jen sledují, jak se bude vÅ¡e vyvíjet. Na nÄ›kterých mužích jde poznat opravdu snadno, že svou partnerku podvádí a to proto, že se celá Å™ada vÄ›cí velmi rychle zmÄ›ní. UrÄitÄ› se najdou ženy, které by nÄ›co takového nepoznaly, jelikož to ne vždy může být jednoduché, ale v mnohých případech se to dá odhalit.

tři lidé

Rozvod urÄitÄ› není nic příjemného a rozhodnÄ› není jen jeden důvod, proÄ může žena chtít rozvod. Jsou vÄ›ci, kterým je dobré se vyhnout a dÄ›lat vÅ¡echno proto, aby k nÄ›Äemu takovému nikdy nedoÅ¡lo. Jsou ale vÄ›ci, které žena muži nikdy neodpustí a tím je například nevÄ›ra. Ženy moc dobÅ™e vÄ›dí, že pokud muž udÄ›lá nÄ›co takového jednou, udÄ›lá to znovu i když bude tvrdit, že už k niÄemu takovému nikdy nedojde. Muži se kolikrát snaží hrát ženám na city. Žena by se ale nemÄ›la nechat. I když je rozvod těžký, mnohdy si nÄ›Äím takovým projde spousta lidí. Pokud i vás rozvod Äeká, uvidíte, že na konec bude zase dobÅ™e.