Krása v modelkách


  ↵

Pod pojmem krása si každý pÅ™edevším pÅ™edstavuje úplnÄ› nÄ›co jiného. Slovo krása je Å¡iroký pojem. Každá žena chce být krásnou. A co takové modelky? Napadlo vás nÄ›kdy, proÄ jsou tak krásné? Modelky jsou krásné, protože o sebe musí dbát. Kdyby o sebe nedbali, tak jejich kariéra by musela rychle skonÄit. Modelka na sobÄ› musí velice tvrdÄ› pracovat. Musí jíst zdravÄ›. NÄ›které modelky kvůli své kariéře mají problémy s příjmem potravy, protože málo jí, a snaží se vypadat dobÅ™e. Myslím si, že být modelkou je fajn, ale nikdy bych nechtÄ›la, aby to zaÅ¡lo tak daleko, že bych mÄ›la problémy s příjmem potravy jako nÄ›které modelky. I kvůli zdravotním problémům je pak možné ukonÄení kariéry, která mi pÅ™ipadá úplnÄ› zbyteÄná.

Modelka

Je lepší se víc najíst, a chodit do práce než se prostÄ› odrovnat. Modelky to opravdu nemají vůbec jednoduché. Práce modelky je velice nároÄná. Modelky musí Äasto cestovat, což je také velice nároÄné. SamozÅ™ejmÄ› že nÄ›které modelky to berou jako relax, ale nÄ›které jsou z toho urÄitÄ› unavené. Výhodou je, že modelky se podívají do tolik cizích zemí. Normální obyÄejný ÄlovÄ›k takovou možnost vůbec nemá. Každá práce má svoje pro, a proti. Já ze svého pohledu modelky velice obdivuji.

Modelka

Jsou velmi krásné, Å¡armantní. Jejich tvrdá dÅ™ina musí být velice krásnÄ› hodnocená, protože na molu musí vÄ›dÄ›t, jak mají chodit, jak se tvářit. Modelky po molu chodí v krásných Å¡atech. Modelky mají velice různorodou práci, protože chodí na různé módní pÅ™ehlídky. To, co je vÅ¡echno kolem modelek je velice krásné. A v modelkách vždy krása zůstane. Takže holky, které mají super výšku 170 cm, tak rozhodnÄ› neváhejte, protože práce modelky vám dodá skvÄ›lý plat, různorodost, a hlavnÄ› krásu. O modelky je krásnÄ› peÄováno, a hlavnÄ› i vy sami o sebe krásnÄ› peÄujte, protože jak půjdete na casting, tak je potÅ™eba vypadat velice famóznÄ›.