Jo, kultura


Ano, kino se nám dostává do naÅ¡ich obýváků, i když zlá jazykové tvrdí, že to stejnÄ› není ono. Možná není, my se ale spíše bavíme o tom, na co jste koukali naposledy. Ono je totiž těžké trefit se do vkusu. Když spolu žijí dva lidí a jeden má rád seriály, a jeÅ¡tÄ› tak zhlédne celý film, pokud je romantický a ten druhý preferuje horory, asi spolu moc Äasto sledovat obrazovku nebudou. Nic proti seriálům, nic proti hororům, ale tady se ta cesta najít dá. Lze se spoleÄnÄ› dívat na nÄ›jaký hororový seriál. Prý je jich dost a dost.  

Může vÅ¡ak nastat další problém, když jeden z páru má rád gore a tím tedy splatter filmy a ona nesnáší pohled na krev. VysvÄ›tlování, že je to keÄup, a ne krev je zbyteÄné.  

kinosál

JeÅ¡tÄ› k upÅ™esnÄ›ní pojmů, gore je krvavý zábÄ›r a splatter se dá vyložit moravsky jako „chvístanec, Å¡Äáganec“. Splatter film je tedy plný krvavých zábÄ›rů. Nebojte se jich, zase tak moc jich není. Nesmíte se ovÅ¡em řídit rádoby Älánky na internetu, kde za splatter film vydávají skuteÄnÄ› kdejakou hovadinu, kde se objeví jen kapka krve. Typickým zástupcem tÄ›chto filmů je francouzský film „Martyrs“ a pÅ™edem varuji, tohle opravdu není snímek pro každého. A tím je mínÄ›n ten původní snímek z roku dva tisíce osm, a ne jeho remake.  

filmový pás

Pokud tedy chtÄ›jí jít do kina dva lidé z nichž má každý jiné preference, mohou zkusit volit jiný žánr. SpoleÄný by pro nÄ› mohl být například komedie. To by mohlo bavit oba dva, a jeÅ¡tÄ› to lze vyÅ¡perkovat tím, že mohou jít na komedii bláznivou. To znamená, že snímek má vÄ›tÅ¡inou jednoduchý dÄ›j a autoÅ™i na vás hází absolutní nesmysly. Klasický příklad může být snímek „Bláznivá stÅ™ela“ a tak podobnÄ›.  

Pokud se dva neshodnou ani na komedii, tak asi bude lepší, když bude koukat každý na své. Nebudou se pak tím pádem navzájem nudit. Pustí si každý, co chce, buÄto v poÄítaÄi nebo notebooku a dají si tak tÅ™eba i na tu chvíli i vzájemnÄ› pokoj.