Jaké rostliny nepatří na zahradu


Pokud máme u domu zahradu, chceme, aby byla klenotem celé ulice. To mnohdy znamená zasázení velkého poÄtu nejrůznÄ›jších kvÄ›tin. Jen málokdo si vÅ¡ak uvÄ›domuje, že zdaleka ne vÅ¡echny z nich jsou k tomuto úÄelu vhodné. Proto je potÅ™eba vÄ›dÄ›t, které bychom mÄ›li zasázet a které nikoliv. K tomu je vÅ¡ak nutné znát hned nÄ›kolik základních vÄ›cí.

 

stříhání květin

 

V první Å™adÄ› je to typ půdy. NÄ›které totiž mají radÄ›ji suchou, písÄitou půdu, jiné zase chtÄ›jí výživnou Äernozem. To je také důvod, proÄ bychom mÄ›li znát půdní typ na své zahradÄ›, a podle toho vybírat. Tak se vyhneme tomu, že nám rostlinky zaÄnou po krátkém Äase umírat. OvÅ¡em půdní typ není ani zdaleka to jediné, co bychom mÄ›li mít na pamÄ›ti.

 

Dále je tu otázka toho, zda máme například domácí zvířata Äi malé dÄ›ti. Mnohé rostliny jsou totiž jedovaté, a malé dÄ›ti mají tendenci Äasto vÄ›ci zkoumat i pusou. To platí zejména u výrazných plodů, například Äervených Äi fialových bobulí. Je proto nutné si pÅ™edem ověřit, že sázíme na náš pozemek pouze skuteÄnÄ› bezpeÄné druhy.

 

rozkvetlá zahrada

 

Uvážit také musíme jejich původ. Je totiž jasné, že tropické Äi stÅ™edomoÅ™ské rostliny u nás zkrátka neporostou. I když se nám podaří například díky skleníku udržet potÅ™ebnou teplotu, stále je zde jeÅ¡tÄ› vlhkost. Ta je pro růst rostliny také důležitá. Musíme tedy vybírat takové, které se hodí do naÅ¡ich podmínek.

 

V neposlední řadě je pak nutné se zaměřit na to, zda nepatří onen druh mezi invazivní. Ty je totiž zakázáno pěstovat, a z dobrého důvodu. Pokud si jej zasadíme na zahradu, velmi rychle se rozšíří i do okolí a volné přírody, kde může napáchat velké škody. Je tedy zákonem dáno, že je zakázáno tyto druhy volně venku pěstovat.

 

Pokud tato pravidla dodržíme, je pravdÄ›podobné, že budeme mít skuteÄnÄ› krásnou zahradu, která bude ozdobou celého okolí. A to je nÄ›co, co bychom mÄ›li mít vždy na pamÄ›ti.